Informare/declaratie consimtamant pentru cumpararea produselor / serviciilor in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

ASPECTE IMPORTANTE

PLANET BIKE SRL este o persoană juridică română, care are ca obiect principal de activitate comertul de echipamente , accesorii si piese moto si biciclete.

PLANET BIKE SRL are sediul social ├«n Brasov, Str. 13 Decembrie 31, Cod postal 500199, Jud. Brasov , telefon 0746017377 este ├«nregistrat─â la Oficiul Registrului Comer╚Ťului de pe l├óng─â Tribunalul Brasov, sub nr. J08/832/2011, av├ónd cod fiscal RO28484474  , reprezentat─â legal de dl. Alexandru Pop  ÔÇô Administrator

PLANET BIKE SRL respect─â confiden╚Ťialitatea tuturor clien╚Ťilor s─âi ╚Öi va trata/prelucra datele personale cu mare aten╚Ťie, ├«n condi╚Ťii tehnice ╚Öi organizatorice de securitate adecvat─â.

PLANET BIKE SRL prelucreaz─â datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastr─â, ├«n func╚Ťie de op╚Ťiunea exprimat─â prin prezentul document.

PLANET BIKE SRL nu va prelucra datele dumneavoastr─â personale dec├ót ├«n m─âsura ├«n care acest demers este necesar ├«n vederea ├«ndeplinirii scopului mai jos men╚Ťionat.

Ce date cu caracter personal prelucreaz─â PLANET BIKE SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezint─â orice opera╚Ťiune sau set de opera╚Ťiuni, care se efectueaz─â asupra datelor dumneavoastr─â cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, ├«nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi╚Ťie ├«n orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric╚Ťionarea, blocarea, arhivarea, ╚Ötergerea sau distrugerea datelor.

├Än contextul promov─ârii, intermedierii, ofert─ârii ╚Öi comercializ─ârii produselor si serviciilor ce fac obiectul de activitate al magazinului de c─âtre PLANET BIKE SRL, ╚Öi al men╚Ťinerii/dezvolt─ârii raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastr─â, v─â putem solicita anumite date cu caracter personal: nume, adresa email, telefon, adresa fizica, alte detalii din documentele de identitate.

În acest sens, PLANET BIKE SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, CNP, adresa, telefon, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale c─âror date pot fi prelucrate de c─âtre PLANET BIKE SRL, exclusiv ├«n scopul mai jos men╚Ťionat sunte╚Ťi dumneavoastr─â, ├«n calitate de beneficiari/clienti ai produselor comercializate de noi  din cadrul companiilor sau institu╚Ťiilor/autorit─â╚Ťilor publice.

Care sunt scopurile colect─ârii datelor cu caracter personal ?

Utiliz─âm datele dumneavoastr─â cu caracter personal doar ├«n urm─âtorul scop:

  • intermedierea, ofertarea ╚Öi/sau comercializarea produselor ce fac parte din portofoliul nostru
  • Reclam─â, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente ╚Öi produse, desf─â╚Öurare campanii promo╚Ťionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunic─âri comerciale pentru serviciile PLANET BIKE SRL, inclusiv cele dezvoltate ├«mpreuna cu un partener PLANET BIKE SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunica╚Ťii electronice;

Prelucrarea datelor cu caracter personal ├«n scop promo╚Ťional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastr─â (adresa de e-mail, nr. telefon) se va efectua de PLANET BIKE SRL, in scop de marketing,doar cu consim╚Ť─âm├óntul dvs. expres, neechivoc, liber, informat ╚Öi anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege ╚Öi specificate ├«n prezentul document. 
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastr─â vor putea fi folosite ├«n scop promo╚Ťional (marketing) ╚Öi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai PLANET BIKE SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastr─â.
Dumneavoastr─â v─â pute╚Ťi exercita op╚Ťiunea ├«n privin╚Ťa unei asemenea prelucr─âri prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situa╚Ťie, ├«n cazul ├«n care ve╚Ťi dori la un moment dat, ├«ncetarea prelucr─ârii de c─âtre PLANET BIKE SRL a datelor dumneavoastr─â cu caracter personal, pute╚Ťi solicita oric├ónd ├«ncetarea oric─ârei prelucr─âri de date din partea noastr─â.
Totodat─â, v─â pute╚Ťi dezabona oric├ónd, folosind butonul “Dezabonare” sau ÔÇ×UnsubscribeÔÇŁ, dac─â ve╚Ťi dori s─â nu mai primi╚Ťi newslettere sau materiale informative din partea PLANET BIKE SRL.

PLANET BIKE SRL va considera toate informa╚Ťiile colectate de la dumneavoastr─â ca fiind confiden╚Ťiale ╚Öi nu le va partaja cu ter╚Ťi (cu excep╚Ťia tur-operatorilor, unit─â╚Ťilor de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice ╚Öi/sau juridice implicate ├«n prestarea serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau c─âl─âtorii de afaceri rezervate sau achizi╚Ťionate de dumneavoastr─â, respectiv partenerilor PLANET BIKE SRL de afaceri, ├«n cazul ├«n care f─âr─â partajarea datelor, dumneavoastr─â nu a╚Ťi putea beneficia de toate aceste servicii men╚Ťionate mai sus) f─âr─â consim╚Ť─âm├óntul dumneavoastr─â expres ╚Öi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastr─â cu caracter personal?

Destinatarii datelor ├«nseamn─â orice persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťie sau alt organism c─âreia (c─âruia) ├«i sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar f─âr─â a se limita la: tur-operatori, unit─â╚Ťi de cazare, transportatori, alte persoane fizice ╚Öi/sau juridice implicate ├«n prestarea serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, a altor servicii turistice, desf─â╚Öurarea evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau c─âl─âtoriilor de afaceri, autorit─â╚Ťi publice centrale ╚Öi locale, autorit─â╚Ťi judec─âtore╚Öti, politie, parchet (├«n limitele prevederilor legale ╚Öi/sau ca urmare a unor cereri ├«ntemeiate ╚Öi expres formulate), etc.
Confiden╚Ťialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de c─âtre PLANET BIKE SRL ╚Öi nu vor fi furnizate c─âtre al╚Ťi ter╚Ťi ├«n afara celor men╚Ťiona╚Ťi ├«n prezentul document.

Durata prelucr─ârii datelor cu caracter personal

├Än vederea realiz─ârii scopului men╚Ťionat, PLANET BIKE SRL va prelucra datele dumneavoastr─â cu caracter personal pe toat─â perioada de desf─â╚Öurare a activit─â╚Ťilor PLANET BIKE SRL, pana ├«n momentul ├«n care dumneavoastr─â sau reprezentantul legal/├«mputernicit al dvs., va exercita dreptul de opozi╚Ťie/ de ╚Ötergere (cu excep╚Ťia situa╚Ťiei ├«n care PLANET BIKE SRL prelucreaz─â datele ├«n baza unei obliga╚Ťii legale sau justific─â un interes legitim). Ulterior ├«ncheierii opera╚Ťiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, ├«n scopul pentru care au fost colectate, dac─â dumneavoastr─â sau reprezentantul legal/├«mputernicit nu va exercita dreptul de opozi╚Ťie/de ╚Ötergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de c─âtre PLANET BIKE SRL pe durata de timp prev─âzut─â ├«n procedurile interne PLANET BIKE SRL ╚Öi/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastr─â?

├Än rela╚Ťia cu PLANET BIKE SRL, dumneavoastr─â beneficia╚Ťi conform prevederilor legale aplicabile de urm─âtoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ╚Ötergere a datelor, dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozi╚Ťie ╚Öi procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iat─â pe scurt care sunt drepturile pe care le ave╚Ťi:

Dreptul de a fi informat ├«nseamn─â c─â ave╚Ťi dreptul de a fi informat cu privire la modul ├«n care datele dvs. sunt prelucrate ╚Öi motivul prelucr─ârii.
Dreptul de acces ├«nseamn─â ca ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine o confirmare din partea noastr─â c─â prelucr─âm sau nu datele cu caracter personal care v─â privesc ╚Öi, ├«n caz afirmativ, acces la datele respective ╚Öi la informa╚Ťii privind modalitatea ├«n care sunt prelucrate datele.
Dreptul la portabilitatea datelor se refer─â la dreptul de a primi datele personale ├«ntr-un format structurat, utilizat ├«n mod curent ╚Öi care poate fi citit automat ╚Öi la dreptul ca aceste date s─â fie transmise direct altui operator, dac─â acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozi╚Ťie vizeaz─â dreptul de a v─â opune prelucr─ârii datelor personale atunci c├ónd prelucrarea este necesar─â pentru ├«ndeplinirea unei sarcini care serve╚Öte unui interes public sau c├ónd are ├«n vedere un interes legitim al operatorului. Atunci c├ónd prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ave╚Ťi dreptul de a va opune prelucr─ârii ├«n orice moment, ├«n mod gratuit ╚Öi f─âr─â nicio justificare, utiliz├ónd, dac─â este cazul, func╚Ťia de dezabonare inclus─â ├«n materialele de marketing.
Dreptul la rectificare se refer─â la corectarea, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicat─â fiec─ârui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep╚Ťia cazului ├«n care acest lucru se dovede╚Öte imposibil sau presupune eforturi dispropor╚Ťionate.
Dreptul la ╚Ötergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) ├«nseamn─â c─â ave╚Ťi dreptul de a solicita s─â v─â ╚Ötergem datele cu caracter personal, f─âr─â ├«nt├órzieri nejustificate, ├«n cazul ├«n care se aplic─â unul dintre urm─âtoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru ├«ndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; v─â retrage╚Ťi consim╚Ť─âm├óntul ╚Öi nu exist─â niciun alt temei juridic pentru prelucrare; v─â opune╚Ťi prelucr─ârii ╚Öi nu exist─â motive legitime care s─â prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie ╚Öterse pentru respectarea unei obliga╚Ťii legale; datele cu caracter personal au fost colectate ├«n leg─âtura cu oferirea de servicii ale societ─â╚Ťii informa╚Ťionale.
Dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii poate fi exercitat ├«n cazul ├«n care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegal─â, iar persoana se opune ╚Ötergerii datelor cu caracter personal, solicit├ónd ├«n schimb restric╚Ťionarea; ├«n cazul ├«n care PLANET BIKE SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ├«n scopul prelucr─ârii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â; ├«n cazul ├«n care persoana s-a opus prelucr─ârii pentru intervalul de timp ├«n care se verific─â dac─â drepturile legitime ale operatorului prevaleaz─â asupra celor ale persoanei respective.
Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizat─â are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat─â, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizat─â sau o afecteaz─â ├«n mod similar ├«ntr-o m─âsura semnificativ─â. Prevederile men╚Ťionate nu se aplic─â ├«n cazul ├«n care decizia:

  1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
  1. este autorizat─â prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplic─â operatorului ╚Öi care prevede, de asemenea, masuri corespunz─âtoare pentru protejarea drepturilor, libert─â╚Ťilor ╚Öi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  2. are la baza consim╚Ť─âm├óntul explicit al persoanei vizate.

├Än cazul ├«n care, dumneavoastr─â, direct sau prin reprezentant, v─â exercita╚Ťi drepturile men╚Ťionate mai sus, ├«n mod v─âdit nefondat, nejustificat sau excesiv, ├«n special din cauza caracterului repetitiv, PLANET BIKE SRL poate:

  • – fie s─â perceap─â o tax─â rezonabil─â, ╚Ťin├ónd cont de costurile administrative pentru furnizarea informa╚Ťiilor sau a comunic─ârii, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  • – fie s─â refuze s─â dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastr─â v─â este recunoscut dreptul de a depune o pl├óngere ├«n fata unei autorit─â╚Ťi de supraveghere ╚Öi de a introduce o cale de atac judiciar─â.

Cum va pute╚Ťi exercita drepturile dumneavoastr─â?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastr─â v─â pute╚Ťi adresa Specialistului ├«n protec╚Ťia datelor cu caracter personal din cadrul PLANET BIKE SRL cu o cerere scrisa, datat─â ╚Öi semnat─â, la adresa de e-mail:  var darAt = “@”; var darDot = “.”; var darMat = “ailt”; var darM = “href=”mailto:dpo”+darAt+”moto24″+darDot+”ro”; var darRef = “a hre”; document.write(‘<‘+darRef+’f=”m’+darMat+’o:’+darM+'”>’+darM+’‘);”>dpo@planetbike.ro sau la urm─âtoarea adres─â de coresponden╚Ť─â: PLANET BIKE SRL, Brasov, Str. 13 Decembrie 31, Cod postal 500199

Prin completarea ╚Öi semnarea prezentului document, dumneavoastr─â confirma╚Ťi c─â a╚Ťi citit, a╚Ťi fost informat/─â corect, complet, precis, a╚Ťi luat la cuno╚Ötin╚Ťa, ├«n╚Ťelege╚Ťi pe deplin ╚Öi sunte╚Ťi de acord cu:

– faptul c─â prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificat─â ├«n legisla╚Ťia ├«n vigoare ╚Öi ├«n prezentul document va fi efectuat─â ├«n scopul rezerv─ârii, intermedierii, ofert─ârii ╚Öi/sau comercializ─ârii serviciilor ╚Öi/sau pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, altor servicii turistice, desf─â╚Öur─ârii evenimentelor culturale, serviciilor de agrement sau c─âl─âtoriilor de afaceri; reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente ╚Öi manifest─âri culturale/sportive sau de alt─â natur─â, desf─â╚Öurare campanii promo╚Ťionale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunic─âri comerciale pentru serviciile PLANET BIKE SRL, inclusiv cele dezvoltate ├«mpreuna cu un partener PLANET BIKE SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunica╚Ťii electronice, ├«n baza consim╚Ť─âm├óntului manifestat de dumneavoastr─â, ├«n mod expres, neechivoc, liber ╚Öi informat;

– faptul c─â PLANET BIKE SRL nu va prelucra datele dumneavoastr─â personale dec├ót ├«n m─âsura ├«n care acest demers este necesar scopului men╚Ťionat ├«n prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate ╚Öi confiden╚Ťialitate a datelor.

Prin completarea ╚Öi semnarea prezentului document, dumneavoastr─â confirma╚Ťi c─â a╚Ťi citit, a╚Ťi fost informat/─â corect, complet, precis, a╚Ťi luat la cuno╚Ötin╚Ťa ╚Öi ├«n╚Ťelege╚Ťi pe deplin drepturile de care beneficia╚Ťi, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ╚Ötergere a datelor, dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozi╚Ťie ╚Öi procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

CATEGORII PRODUSE

1
COSUL TAU